PlattaTOP
   

 

 

Missa inte vårt nya sömnlab till iPhone - SnoreMonitor PRO


     

Korta fakta om SnorBan Mjuk SnarkskenaProva SnorBan

ń Hela 30 dagars returgaranti!

Effekten är jämförbar med tandläkarens skenor för 3.000 - 8.000 kr (+ lång väntetid och ledig tid du själv får satsa.)

SnorBan ”r s effektiv att vi vÂgar lova pengar tillbaka om du forts”tter snarka!

Du har allt att vinna på att prova denna produkt som forskare/läkare numera rekommenderar alla sömnkliniker att använda innan man gör andra åtgärder vid snarkproblem.

Skulle SnorBan inte hjälpa...
- returnera den inom 30 dagar och få pengarna åter!

Nu finns det ingen anledning att störa sin omgivning längre.

SnorBan är en snarkskena, dvs en bettskena i termoplastiskt material som stoppar snarkning av social karaktär (oljudet).

SnorBan är en mandibelframdragande apparatur, dvs utvecklad helt enligt de principer etablerade snarkforskare över hela världen anser vara de effektivaste i kampen mot snarkoljudet.
Korta fakta om SnorBan: SnarkskenaDokumenterat effektiv i två nya kliniska studier gjorda av Tyska läkare och tandläkare.

‰terigen uppm”rksammad i stort reportage i Aftonbladet Hälsa i April 2006.

Här kan du ”ven l”sa ett Aftonbladet-reportage från 1998 som bevis på lång erfarenhet - för din trygghet. (Anm: Sedan artikeln skrevs 1998 har kliniska studier nu tydligt påvisat en god effekt.)

Rekommenderas av Svensk "Snark-Guru" i Aftonbladet-artikel.

Testad av svenska tandläkare vid bla Tandläkarhögskolan i Malmö.

Enkel anpassning som alla kan göra på några minuter, i hemmet eller hos tandläkare.

Lätt att forma om för optimal effekt - vilket oftast tandteknikerframställda bettskenor ej klarar. Du sparar pengar!

Ger effektiv hjälp till 7 av 10 sk sociala snarkare enl tyska studien av SnorBan.

CE-registrerad vid Läkemedelsverket som Medicintekniskt hjälpmedel,
klass 1.

Tillverkas i USA, patenterad.
SnorBan uttalas som "SnåårBänn" - det låter lite trevligare så...


OBS! SnorBan är ej avsedd för dig med sömnapnéer, protes eller käkledsproblem.

Tala med läkare först eller kontakta oss för närmare information. I vissa fall kan en SnorBan hjälpa även dig, men vi vill att du kontaktar medicinsk expert först. Vid problemtänder kontaktar du din tandläkare.

Instruktionsfolder SnorBan i .pdf-format att ladda ner. Klicka