PlattaTOP
   

 

 

     

Korta fakta om SnorBan Snarkskena


Snarkningens orsaker:
Det finns naturligtvis många olika orsaker till snarkning men ofta snarkar man pga att de mjuka vävnaderna slappnar av och att tungan sugs in mot bakre svalgväggen så att svalget täpps till.

Då luftvägen minskat försöker snarkaren få samma mängd luft som normalt genom att öka trycket i inandningen varpå han sätter igång vibrationer i tungan och mjuka gommen.

Bilden till höger visar hur tungan fallit tillbaka (A) och täpper till svalget/luftvägen. Den utåtriktade pilen (B) visar SnorBans princip och hur käkens framdrag för med sig tungan framåt, vävnaderna spänns och luftpassage frigörs.

Vilka typer av snarkning förekommer?

Ljudet kommer av en förträngning i de övre luftvägarna.
Om man pga detta får långvarigt andningsuppehåll under sömn kallas det sömnapné.

"Sociala snarkare": Har vibrerande vävnad i bakre delen av munnen. Inga långvariga andningsuppehåll.

"Sömnapnoiker": Låter vid in- och utandning pga vibrerande vävnad men har dessutom andningsuppehåll 5-50 gånger per timme.


Andningsuppehåll
varar mer än 10 sekunder och leder till att blodets syresättning minskar.

Orsak: Övervikt, alkohol, lugnande läkemedel, sömnmedel, förstorade halsmandlar, onormalt stor tunga, liten och tillbakadragen underkäke, stor gomspene, hängande mjuk gom, kort hals, högt blodtryck, näspolyper, stora näsmusslor, snedställd nässkiljevägg, allergisk slemhinnesvullnad.

Snarkning med andningsuppehåll under sömn förekommer också vid dysfunktion i sköldkörteln.


Symtom om du är apnoiker?
Muntorrhet på morgonen, ont bak i svalget. För sömnapnoiker ingår ofta huvudvärk i pannan, känsla att inte ha sovit tillräckligt, trötthet under dagen i varierande grad, onormalt lätt att somna, koncentrationssvårigheter, förhöjt blodtryck m m.

Sömnapné är också en riskfaktor för utveckling av hjärt-kärlsjukdomar samt diabetes.

Vad sjukvården kan göra för snarkaren
Noggrann berättelse av patienten och anhörig om besvären. De övre luftvägarna liksom hjärta, lungor och blodtryck kontrolleras. Blodsocker samt sköldkörtelhormon mäts.

Vid öronklinik görs kompletterande sömnregistrering och registrering av hur ofta personen har andningsuppehåll under natten samt hur blodets syrgashalt påverkas.

Behandling av snarkare
Viktminskning. Sunt leverne. Ingen alkohol. Undvik muskelavslappnande mediciner.

Icke operativa:
Bettskena. Andning med övertryck via speciell andningsmask, CPAP:Operation:
Borttag av halsmandlar och minskning av den mjuka gommen med laser, radiofrekvensterapi eller kniv.

Kirurgiska ingrepp i näsan som ökar luftpassagen kan behövas.

På barn opererar man bort körtlar bakom näsan och eventuellt halsmandlar.

Poängteras bör att snarkoperationer inte är fria frän komplikationer och inte alls så triviala som man kan tro. På senare år har en betydande minskning skett och vi märker även ett många av våra kunder varit opererade men att effekten efter en tid har avtagit.

I många fall har SnorBan och ReduZnore varit lyckosamt för dessa personer.


Prova SnorBan

Hela 30 dagars returgaranti!


  

 

 

 

 

 

 


Vårt helt nya unika Sömnlab till iPhone
- hjälper dig hålla koll på snarkningen, bröströreler och sovposition.
Utmärkt att kontinuerligt
få en koll på ev risker för Sömnapnéer.
En natt på ett sömnlab säger tyvärr inte allt...
Köp på Apples iTunes för 15 kr.

I priset ingår ett paket
MegaVent Näsvidgare värt ca 78 kr!