PlattaTOP
   

 

 

 

 

     Röntgenbilderna visar käke med och utan underkäksframdrag (tv)

 

Principen med snarkskena

Snarkskenor vidgar svalget fysiskt. Naturligt.
Vi är helt övertygade om att luftvägarna måste vidgas för att vibrationer och turbulens skall upphöra.

Vidgas luftvägen tillförs mer syre och man andas lugnare. Med lugnare andning avtar den turbulens som uppstått i svalget/näsan.


Passagen ökar kraftigt

Genom underkäkens framdrag följer även tungan med. På så sätt spänner man de mjuka vävnaderna som under snarkning har fallit bakåt och minskat lufttillflödet. Spray vidgar ej!

De vänstra bilderna visar käken i normalläge. De båda högra bilderna visar framdraget.

Notera det horisontella röda stecket i röntgenbilderna. Med snarkskenan har svalget vidgats betydligt.

ReduZnore har inte lufthål. Det skall den inte ha!


Vi anser att man inte skall ha något lufthål i snarkskenan. Skulle man behöva extra luft är det mycket lätt att bara gapa eller gäspa. Vår snarkskena sitter inte stenhårt fast och är alltså lätt att frigöra sig från.

Munnen skall hållas stängd och andningen skall ske via näsan!

Om munnen är öppen torkar saliven och man riskerar på sikt att munhälsan försämras. Frisk saliv är mycket viktigt för att upprätthålla korrekt pH-värde och därmed gynna den "goda naturliga" bakteriefloran. Utan saliv som sköljer rent kan man riskera ökad plackbildning och påföljande tandlossningsproblem i värsta fall.

Varför har tandläkarnas snarkskenor då oftast ett lufthål? Troligen för att dessa skenor ofta sitter mycket hårt och därmed gör det svårare att gapa snabbt.

Ny svensk forskning visar att näsandning ökar lungornas syresättningsförmåga. Det handlar om Kväveoxid (NO) som bildas i näsa/bihålor. Om denna gas kommer ner i lungorna förbättras syresättningen av blodet. Man blir piggare helt enkelt. Vid munandning får man inte detta tillskott av Kväveoxid.

Av detta skäl bifogar vi numera MegaVent Näsvidgare med ReduZnore.