PlattaTOP
   

 

 

 

 

 

Trailer: Ett Andetag För Livet  

-Om snarkning och sömnapné

Vi är glada över att kunna erbjuda hela denna film till dig som är snarkdrabbad och orolig över vad sömnapné kan innebära, hur man behandlar osv. Filmen är ett absolut "måste" för alla som undrar om snarkproblem och sömnapné.

Sveriges främsta snarkexperter och sömnforskare medverkar och belyser problem och lösningar.

" Lämpligt utbildningsmaterial för all sjukvårdspersonal" enl dr Karl Franklin, Umeå

DVD´n kostar just nu 250 kr
Klicka för order. (Speltid 56 min)

     


Kort om nyheterna med ReduZnoreFörlängd bakre del
Ger bättre grepp och avsevärd avlastning av framtändernas belastning.

Förstärkt i fronten.
Minskar risken att man biter rakt igenom skenan.

Undersidan har byggts på.
När man biter med fronttänderna parallella kan det bli ett visst mellanrum vid de bakre tänderna. I de fallen och när man har sk djupt bett är det väsentligt bättre greppmöjligheter med den ökade godstjockleken på den undre delen.

Sargkanterna är tunnare
För att skenen skall kännas så smidig som möjligt. De ställen som utsätts för belastning är dock mycket stabila.

Uppvärmingen sker till endast 75 grader istället för kokhett.
Fördelen är att plasten är lättare att hantera och mindre varm om man är känslig. Man har även mer tid att göra formningen.

Nya ReduZnore Soft Comfort Fit är nu synnerligen enkel att forma.
Man värmer och biter. Det blir mycket lätt ordentligt djupa avtryck, vilket är helt avgörande för bra komfort.

Vad är ReduZnore - Snarkskena?

Snarkskenor är den enda metod (förutom CPAP, andningsmask, och operation) som är verkligt erkänd bland läkare och snarkexperter vid snarkning och sömnapné.

Principen: Att hålla underkäken något framdragen.

Hur hjälper det? Tungan dras fram och man spänner de slappa vävnaderna i svalget som blockerar luftvägen. En rent fysisk vidgning.

ReduZnore rekommenderas av svenska Öron/Näsa/Halsläkare, Tandläkare och Sömnlab.

CE-registrerad hos Läkemedelsverket som ett Medicintekniskt Hjälpmedel Klass 1. Utvecklad i samråd med 10 svenska Tandläkare.

Patentskyddad i Sverige och internationellt.

Vår unika MegaVent Näsvidgare ingår som bonus. Det handlar om att vidga där problemet uppstår. Dvs i både näsa och svalg.

ReduZnore formas helt individuellt till användarens tänder, exakt som tandläkarens skenor.
Men ReduZnore kan enkelt formas om vid behov. Plasten har minne och återgår nära nog till ursprunget när den värms i hett vatten.

Om snarkningen ej upphör formar man om och håller fram underkäken någon mm ytterligare.


22


222

          Bilden visar en formad ReduZnore