PlattaTOP
   

 

 

 

   

Adactive AB är verksamt inom området Medicintekniska Hjälpmedel Klass 1 med specifik inriktning på sömn. All egen tillverkning sker i Sverige under miljömässigt väl kontrollerade former.

Vår ambition: Att utveckla effektiva lösningar för sk vanliga "sociala" snarkare. Dvs de sjukvården inte behandlar.

Vi är övertygade om att sk Apnoiker, (de som drabbas av nattliga andningsuppehåll) inte blir detta över en natt. Sannolikt sker ett slitage varje natt när till synes "harmlösa" snarkvibrationer skadar nerver och fiber i svalgets mjuka vävnader, enl svenska forskare.

Vi vet att sjukvården kan undvika en mängd senare problem om man minimerar vanliga snarkvibrationer. T ex högt blodtryck, hjärta-kärlproblem, diabetes etc. Kort sagt effekter av sömnapnéer. För att inte tala om alla sociala problem pga oljudet.

Snarkning är ett komplicerat tillstånd och för att ge mesta möjliga effekt har vi utvecklat hjälpmedel för både näsa och svalg.

Få vet när det ena eller andra stället är orsaken till snarkningen. Vidgar man fysiskt på båda ställena torde man få maximal effekt.
Våra produkter är mycket lätta att justera för maximal effekt och komfort.


 

 

Hur vet vi om vi är sömnapnoiker? Eller att vi snarkar?
Den som har en sängpartner brukar få reda på detta. Men ensamsovare?

SnoreMonitor för iPhone hjälper dig få koll på snarkningen!
Detta unika sömnlab kan ge beslutsunderlag för om man borde söka vård.

SnoreMonitor ersätter aldrig professionella sömnlab, men indikerar om man skulle vara drabbad så att man tar kontakt med sin läkare i tid.

Till skillnad från ett riktigt sömnlab finns vårt analysverktyg alltid till hands.
Ett sömnlabbesök visar ju endast ett kort ögonblick. Just den natten. Kanske även en natt som inte var så särskilt lik de normala nätterna hemma...

Ett halvår senare kan situationen vara helt förändrad. Men vården har inte någon chans att låta dig återkomma så snabbt.

Tag en gravid snarkande kvinna tex. Hon kan på någon månad ha ett helt annat utrymme i sitt svalg som gör att luften inte alls flödar som den skall.

Hur många av oss går inte upp några kilo extra plötsligt?

Självfallet påverkar det även snarksitutionen. Därför rekommenderar vi alla som har en iPhone, iPad eller iPod touch att utnyttja vår App. Det kan vara en synnerligen viktig information för hälsan.

Vi hoppas att våra innovationer kan hjälpa både vanliga snarkare, deras partner och ett stort antal personer som väntar i sjukvårdskön på att sömnutredningen skall genomföras.

Vi är glada att flera läkare nu uppmanar patienter att skaffa våra hjälpmedel i väntan på sömnutredning då dessa ofta har lång väntetid.

När väl utredningen är gjord får endast ett fåtal ersättning för CPAP eller tandläkaregjord snarkskena.

I dessa fall, dvs när det inte finns medicinska skäl till annan behandling kan våra snarkskenor och näsvidgare vara ett alldeles lysande alternativ.

Med SnoreMonitor SleepLab behöver du aldrig vara okunning om vad som fungerar!

Tack för att du besöker oss.